Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2023 : 102
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG CHỐNG COVID

Tuyên truyền một so quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện một số nội dung tuyên truyền về các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    969/GDĐT-HC

V/v tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Nha Trang, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi Các trường trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 2379/  GDĐT-VP ngày 20/9/2021 của  ở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện một số  nội dung tuyên truyền về các hình  thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 như sau

  1. Về hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền bằng cách đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị, trường học; trên mạng xã hội (Fanpage, Zalo…) của đơn vị, trường học.

  1. Về nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến một s quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực

hiện./.

(Đính kèm Phụ lục: Mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19)

          (VBĐT)

  • Như trên;
  • Ban Tuyên giáo Thành ủy;
  • Phòng Y tế;
  • Phòng Văn hóa và Thông tin;
  • Cổng TTĐT phòng GDĐT;
  • Lưu VT, Nguyên.

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.